Lichttherapie (PUVA / UVB)

Wat is lichttherapie?

Lichttherapie is een therapie waarbij licht van verschillende golflengtes kunnen worden gebruikt en wordt in de dermatologie toegepast om verschillende, vaak chronische huidaandoeningen te behandelen. De therapie kan plaatselijk maar ook op het hele lichaam worden toegediend.


Er zijn twee vormen van lichttherapie:


 • PUVA-therapie: PUVA is een combinatie van UVA-licht en het medicijn psolareen (de ‘P’ in PUVA) dat in tabletvorm wordt ingenomen. Afhankelijk van uw gewicht dient u 2 uur voor de belichting een aantal tabletjes in te nemen om uw huid gevoelig te maken voor het UVA-licht. Hierbij dient u te beseffen dat u vanaf de inname van de tabletjes (tot 8 uur erna!) gevoelig bent voor zonlicht. Het vermijden van zonlicht op de huid alsook het beschermen van de ogen met een zonnebril is noodzakelijk!
 • UVB-therapie: Bij UVB-therapie dient u voorafgaand geen tabletten in te nemen. U bent nadien dus ook niet extra gevoelig voor UV-licht. 


Welke aandoeningen kunnen met lichttherapie behandeld worden?

 • Psoriasis
 • Jeuk (voornamelijk door verminderde nierfunctie)
 • Zonneallergie
 • Lichen ruber planus
 • Eczeem
 • Vitiligo

Hierbij dient overigens vermeld te worden dat deze huidaandoeningen veelal wel verbeteren, doch niet genezen door lichttherapie. De noodzaak tot behandeling en riziv-indicaties voor terugbetaling van deze behandelingen worden tijdens een consult besproken.

Mogelijke bijwerkingen:

 • De tabletten die u inneemt bij PUVA-therapie kunnen misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn veroorzaken. Inname van de tabletten met voedsel (en in het bijzonder melkprodukten) verkleint de kans op misselijkheid. Zo nodig kan de dosis aangepast worden of kan medicatie tegen misselijkheid voorgeschreven worden.
 • Tijdens de  PUVA- of UVB-therapie bestaat er kans op verbranden. De intensiteit van de belichting wordt wel aangepast aan uw huidtype, maar toch kan er soms roodheid optreden. In dat geval dient u dat even te melden voor de volgende behandeling en wordt de duur van de belichting aangepast of wordt de behandeling kortstondig onderbroken. Zoals eerder vermeld, dient u zich bij inname van psoraleen tabletjes (PUVA) gedurende de 8 uur volgend op de inname voldoende te beschermen dmv kledij en zonnebril om verbranding door de zon te voorkomen.
 • Er kan tijdens de kuur ook jeuk of droge huid optreden. Het is raadzaam de huid regelmatig in te smeren met een hydraterende crème.
 • Lange termijn bijwerkingen zijn vroege veroudering van de huid en bij overmatige belichting huidkanker. Daarom wordt de dosis die u toegediend krijgt nauwkeurig genoteerd en wordt erover gewaakt dat u over meerdere kuren geen te hoge totale dosis toegediend krijgt.

Praktische info:

 • De PUVA-therapie bestaat uit 2-3 belichtingen per week, gedurende een periode die afhankelijk is van de huidziekte waarvoor u behandeld wordt.
 • Gedurende de belichting in de cabine, dient u een speciaal beschermend brilletje te dragen.
 • Mannen zijn verplicht een slip (of bij afwijkingen op de billen een string) te dragen tijdens de behandeling.
 • Tijdens de lichttherapie mag u geen andere geneesmiddelen gebruiken zonder dit te melden. Sommige medicatie kan u immers gevoeliger maken aan UV-licht, waardoor gemakkelijker verbranding optreedt. 
 • Voor psoriasispatiënten is het raadzaam om zich regelmatig thuis in te smeren met een hydraterende crème om uitdroging van de huid te voorkomen.